Cometalk Machinery
東莞市楷拓機械設備有限公司

Product of Cometalk
產品中心
產業別/產品/材質
顯示屏用LED/1*1/2*2/3*3
塑料
分光機/編帶機/檢察機
        高頻電感 0402/0603/0805/1008       陶瓷/鐵氧體
繞線/備膜/測包機檢察機
共膜電感
所有尺寸
鐵氧體
繞線/組立/測包機\檢察機
          背光用LED
            各種尺寸
  分光機/編帶機/檢察機
繞線電感
NR/CD/RN各種尺寸
排片/繞線/塗膠/焊錫/測包/檢察機
一體型電感
2~12MM
測包機\檢察機
          SMT LED
           各種尺寸
  分光機/編帶機/檢察機
           二極體          
SOT/SMA/SMB各種尺寸
      編帶機/檢察機
             貼片電感
             各種尺寸
   繞線/塗膠/測包/檢察機
            IC
        各種尺寸
     測包機/檢察機
       貼片電阻
       各種尺寸
  測包機/檢察機
         貼片電容
         各種尺寸
   上銀/測包/檢察機
     各類密封圈
       各種尺寸
  包裝機/檢察機
     各類金屬件
       各種尺寸
組立/測包/檢察機
       微動開關
        各種尺寸
   包裝機/檢察機
Cometalk Machinery Co., LDT
東莞市楷拓客機械設備有限公司
首页            关于公司            产品中心            新闻动态            联系我们